Gariwo | Hledat na tomto webu:

Milena, hrozná dívka z Prahy

Představení knihy Donatelly Sasso v Italském kulturním institutu v Praze

Zleva: David Diop, Giovanni Sciola, Andreas Pieralli, Donatella Sasso

Zleva: David Diop, Giovanni Sciola, Andreas Pieralli, Donatella Sasso

15. února 2019 představil Andreas Pieralli v Italském kulturním institutu v Praze před 160 mladými lidmi a jejich učiteli, účastníky 15. ročníku projektu Treno della Memoria (Vlak paměti), knihu Donatelly Sasso Milena, la terribile ragazza di Praga (Milena, hrozná dívka z Prahy; Effatà, Cantalupa, 2014) – biografii novinářky a odbojářky Mileny Jesenské, která zemřela roku 1944 v Ravensbrücku, kam byla deportovaná kvůli svým politickým aktivitám, a která byla prohlášena za Spravedlivou mezi národy institucí Yad Vashem v roce 1994.

Vlak paměti již 15 let vozí chlapce a dívky z celé Itálie, protože cítíme stále silnější potřebu uchovávat vzpomínky na události dané doby. Dodnes se na cestu vydalo více než 30 000 studentů. Podobným debatám je nutné se věnovat i proto, aby se ze vzpomínek nestaly pouze doplňky, které se oprašují při příležitostech 25. dubna nebo 27. ledna, vzpomínky se musejí vyučovat, uskutečňovat a uplatňovat.

Paměť se udržuje mimo jiné i tím, že se vyprávějí příběhy lidí, v tomto případě žen, které s různými formami existenčního vzdoru prošly dvacátým stoletím v Evropě, a na nás teď je, abychom uvedli jejich jména a nechali je promluvit.

Po úvodním pozdravu ředitele institutu Giovanniho Scioly prošel překladatel a publicista Andreas Pieralli, který v Praze vede českou sekci projektu Gariwo – Zahrada Spravedlivých, příběh ženy, která je širší společnosti známá jako adresátka dopisů psaných Franzem Kafkou mezi lety 1920 a 1923. Ve skutečnosti ale byla někým mnohem větším. Byla to zvídavá žena, talentovaná novinářka, která se odrazila od prvotních článků o módě až k odvážným reportážím z oblasti Sudet těsně před Mnichovskou dohodou a s odhodláním čelila malým i velkým životním zklamáním.

Bojovná povaha, která ji však neuchránila před pády a rozpory, je jednou z vlastností, kterou obvykle připisujeme dnešním mladým lidem, které tak může Milena Jesenská přitahovat. Na jednu stranu si totiž prošla velmi bolestivými momenty a kromě toho, že v mládí zkoušela drogy, stala se po bolestivé nemoci závislou na morfiu. Této závislosti se ovšem dokázala zbavit, což ji stálo enormní fyzické i psychické úsilí. Odvaha ji doprovázela po celý život: zúčastnila se československého odboje proti nacistické okupaci a zorganizovala řadu záchranných akcí Židů, i v klidnějších letech dokázala vždy čelit sentimentálním i pracovním krizím, aniž by se kdy utápěla v sebelítosti a zoufalství.

Mluvit o Mileně Jesenské v Praze, ve městě, které vždy milovala a se kterým se identifikovala do té míry, že bylo takřka její součástí, ji nyní zázračně oživilo především před mladým publikem, které ve stejný den absolvovalo i další program od přednášek po procházku v srdci města, a nyní je bohatší o zamyšlení o válečném období a jeho interpretace.

Součástí programu byla četba úryvků z knihy a textů Mileny Jesenské Sabrinou Di Carlo a Davidem Diopem.

Donatella Sasso, institut pro historické studie Gaetano Salvemini, a Sabrina Di Carlo, Treno della Memoria (Vlak paměti)

9. dubna 2019
GARIWO - ZAHRADA SPRAVEDLIVÝCH

neziskovka ve službě paměti

Záměrem spolku Gariwo je zvýšit a rozšířit povědomí a zájem o osobnostech a příbězích Spravedlivých skrze veřejné iniciativy, média, webové stránky a sociální sítě. 
Je činná od roku 1999 ale byla oficiálně založená až v roce 2001 v Miláně, v roce 2009 se pak stala neziskovou organizací. Předsedá jí Gabriele Nissim, historik, novinář a spisovatel. 
Její činnost je podporována mezinárodní vědecký výbor složený ze významných osobností.

Od roku 2012 Gariwo spolupracuje v České republice s česko-italským publicistou a překladatelem Andreasem Pierallim. Za tímto účelem byly v Praze již organizovány 4 edice Evropského dnes Spravedlivých. Za cílem zřízení Zahrady Spravedlivých v Praze v květnu 2015 byl pak založený nezávislý spolek Gariwo - Zahrada Spravedlivých, z.s.

Gariwo - Zahrada Spravedlivých, z. s.

Sídlo: Korunní 1166/41, 120 00 Praha 2
IČ: 04101961
Tel: 
+420 721 259 961
email: andreas@cz.gariwo.net
Předseda správní rady: Dott. Andreas Pieralli
Web: 
cz.gariwo.net
Facebook: 
facebook.com/GariwoCZ
Twitter: twitter.com/GariwoCZ