Gariwo: Zahrada Spravedlivých GariwoNetwork

Gariwo | Hledat na tomto webu:

Perzekuce

PRAŽSKÝ SOKRATES

Zemře filosofova myšlenka, když zemře filosof? Jaký je onen svět, který čeká nikoli lidi, ale jejich ideje? Nejen o tom je nový dokument „The Socrates of Prague“, věnován životu českého filosofa a disidenta Jana Patočky.


Zlepšeme historické povědomí Čechů o vyhnání Němců

Snižuje se počet Čechů, kteří schvalují vyhnání sudetských Němců. V listopadu loňského roku již pouze 37 % Čechů se domnívali, že bylo správné ze země vyhnat československé občany německé národnosti a zabavit jejich majetek oproti 64 % v roce 2002.


Otec Edward Daly jako vzor

V srpnu 2016 zemřel otec Edward Daly, katolický kněz, který během Konfliktu v Severním Irsku uměl bojovat proti období násilí a fanatismu a snažil se o vnesení soucitu a rozumu do světa, který je postrádal.


Lukasz Urban, Spravedlivý z Berlína

Lukasz bojoval až do posledního dechu, aby zachránit neznámé lidi. Stal se tak příkladem, který nám připomíná, že jsme všichni povoláni k boji proti terorismu, počínaje nejjednoduššími a triviálními akcemi až po hrdinské činy.


Nový evropský džihádismus

Mezi strachem a chybějící politickou utopií. Kdo jsou a co chtějí ti mladí lidé, kteří se rozhodli pro terorismus?


2. srpna: Mezinárodní den romského holocaustu

Ve vyhlazovacím táboře Auschwitz-Birkenau během jediné noci byly v plynových komorách zavražděny téměř tři tisíce romských mužů, žen i dětí z celé Evropy včetně tehdejšího Protektorátu Čechy a Morava. V loňském roce 2015 byl 2. srpna vyhlášen Mezinárodním dnem romského holocaustu.


PERZEKUCE, MUČENÍ, HROMADNÉ VYVRAŽĎOVÁNÍ

porušování lidských práv

První článek Všeobecné deklarace lidských práv, přijaté Valným shromážděním OSN v Paříži 10. prosince 1948, uvádí:

„Všichni lidé se rodí svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv. Jsou nadáni rozumem a svědomím a mají spolu jednat v duchu bratrství.”

Stejné Valné shromáždění schválilo předcházející den v New Yorku Úmluvu o prevenci a odsouzení zločinů genocidy, definované jako celkové nebo částečné ničení „národní, etnické, rasové nebo náboženské skupiny” s výjimkou opozičních politických skupin zemí sovětského bloku z obavy, že budou rovněž obviněni z perzekuce protivníků (tzn. nepřátel lidu odsouzeným k nuceným pracím v gulazích).

 

Deník 1938–1945

Helga Weissová

26.10.2015 Představení knihy Spravedlivý riskuje o Karlu Weirichovi

Videozáznam z představení českého překladu knihy o Karlu Weirichovi Spravedlivý riskuje, která se konala 26.10.2015 v Italském kulturním institutu

Anna Bohatá

Poslední z českých Spravedlivých