Gariwo: Zahrada Spravedlivých GariwoNetwork

Gariwo | Hledat na tomto webu:

Perzekuce

Nacistům pod nosem

Znovuobjevený příběh obyčejného Čecah, domovníka a údržbáře, který žil v Budapešti, za druhé světové války a zachránil třináct Židů


V Bubnech koleje do nebe připomínají oběti holocaustu

"Brána nenávratna", plastika výtvarníka Aleše Veselého, připomínají oběti holocaustu, v budoucím Památníku ticha v Praze v železniční stanici Praha – Bubny odkud mezi lety 1941 a 1945 bylo odvezeno více než 50 000 Židů do Terezína, nebo do jiných koncentračních táborů


Český paradox romského koncentračního tábora v Letech

Romský holocaust, který i po 70 letech stále zůstává překážkou na cestě k úplnému pochopení a autoreflexi


Je možné odpustit nacistovi?

Dívka, která přežila Anděla smrti, po 70 letech odpouští bývalému nacistickému úředníkovi


Fethullah Üzümcüoğlu a Esra Polahan jsou dva zamilovaní lidé, kteří se na začátku srpna rozhodli spojit své životy sňatkem v malebném městečku Kilis, které se nachází blízko syrské hranice


Přemysl Jansa, Spravedlivý mezi národy

Příběh Přemysla Jansy, záchrance česko-izraelského spisovatele, historika a novináře Ericha Kulky, jenž získal ocenění Spravedlivý mezi národy...


PERZEKUCE, MUČENÍ, HROMADNÉ VYVRAŽĎOVÁNÍ

porušování lidských práv

První článek Všeobecné deklarace lidských práv, přijaté Valným shromážděním OSN v Paříži 10. prosince 1948, uvádí:

„Všichni lidé se rodí svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv. Jsou nadáni rozumem a svědomím a mají spolu jednat v duchu bratrství.”

Stejné Valné shromáždění schválilo předcházející den v New Yorku Úmluvu o prevenci a odsouzení zločinů genocidy, definované jako celkové nebo částečné ničení „národní, etnické, rasové nebo náboženské skupiny” s výjimkou opozičních politických skupin zemí sovětského bloku z obavy, že budou rovněž obviněni z perzekuce protivníků (tzn. nepřátel lidu odsouzeným k nuceným pracím v gulazích).

 

Deník 1938–1945

Helga Weissová

Radiofórum o Arménské genocidě

Století od vyvraždění až 1 500 000 Arménů v Osmanské říši. Tamní genocidu oficiálně uznalo 23 zemí, Česko mezi nich není