Gariwo | Hledat na tomto webu:

METZ YEGHERN

METZ YEGHERN, IL "VELKÉ ZLO"

V průběhu první světové války (1914 - 1918) došlo na území bývalé Osmanské říše, v Turecku, ke genocidě arménského lidu (1915 - 1923), první ve 20. století. Tak vláda „Mladých Turků”, kteří se chopili vlády v roce 1908, uskutečnila likvidaci arménského etnika, přítomného v anatolské oblasti od 7. století př. n. l. Dle pamětí arménského lidu i podle odhadů historiků zahynuly dvě třetiny Arménů, tj. zhruba 1 500 000 lidí. Mnoho dětí bylo islamizováno a hodně žen bylo posláno do harémů. Deportacím a vyhlazování roku 1915 předcházely pogrom v letech 1894 - 1896, iniciovaný sultánem Abdulem Hamidem, a pogrom v roce 1919, uskutečněný z iniciativy „Mladých Turků”. Odpovědnost za jeho návrh a vykonání jdou z nitra strany Mladí Turci, „Itthad ve Terraki” (Jednota a pokrok). Nejneoblomnější odnož Centrálního výboru strany naplánovala genocidu, realizovanou prostřednictvím paramilitární struktury, Speciální organizace (S.O.), vedené dvěma lékaři , Nazimem a Chakirem. S.O. patřila pod Ministerstvo války a genocidu spáchala pod dohledem Ministerstva vnitra ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti. Politiky odpovědnými za uskutečnění genocidy byli: Talaat, Enver, Djemal. Mustafa Kemal, řečený Ataturk, dokončil a potvrdil dílo Mladých Turků, a to jak novým vyvražďováním, tak popřením odpovědnosti za spáchané zločiny. Genocidu Arménů lze považovat za prototyp genocid 20. století. Byla naplánovaná mezi prosincem 1914 a únorem 1915 za pomoci poradců z Německa, spojeného za první světové války s Tureckem. pokračuje

Cílem bylo od základů vyřešit otázku Arménů, křesťanské populace, která tíhla k Západu. Základním podnětem bylo proniknout do nitra ideologie panturchismu, který ovlivňuje jednání Mladých Turků, odhodlaných reformovat stát na základě nacionalismu, a tudíž na principu etnické a náboženské homogenity. Arménské obyvatelstvo křesťanského vyznání, které přijalo ideály právního státu západního typu včetně požadavku na autonomii, by mohlo představovat překážku a odporovat vládnímu záměru. Hlavní příčina genocidy, spáchané tureckou vládou, byla tedy politická. Cílem Osmanů bylo vyhnání arménské komunity jakožto historického, kulturního a především politického subjektu. Nikoli nepodstatné bylo zabavení majetku a pozemků Arménů. Vláda a většina tureckých historiků ještě dnes odmítá připustit, že v roce 1915 byla spáchána genocida arménského lidu. 24. dubna 1915 byli všichni arménští prominenti z Konstantinopole zatčeni, deportováni a vyvražděni. Od ledna 1915 Turci začali se systematickou deportací arménské populace do pouštního města Dajr Az-Zaur. Předběžný příkaz k deportaci je z května 1915, následoval příkaz k zabrání majetku, ani jeden příkaz přitom nebyl potvrzen parlamentem. Zpočátku byli dospělí muži vyzýváni k vojenské službě, poté k zabíjení; následovala fáze masakrů a prudkého násilí na civilistech; nakonec byli přeživší přinuceni ke krutému pochodu do pouště, během kterého jim byl zabaven veškerý jejich majetek a mnozí přišli o život. Ti, kteří do cíle dorazili, neměli žádnou naději na přežití, mnozí byli uvrženi do jam a upáleni zaživa, jiní byli utopení v řece Eufrate a v Černém moři
Články:

6. výročí smrti novináře Hranta Dinka

Hrant Dink, turecký novinář a spisovatel arménského původu, byl zastřelen 19. Ledna 2007 v Istanbulu před redakcí svého arménsko-tureckého týdeníku Agos. Dink otevřeně psal o masakrech Arménů z doby první světové války jako o genocidě...


Proč Česko oficiálně neuznalo genocidu Arménů?

Systematickou likvidaci až 1,5 milionu Arménů, kterou Turci spustili v dubnu před sto lety, Česko zatím neprohlásilo za genocidu. “Na rozdíl od Francie nebo Slovenska,” zlobí se český Armén a úspěšný podnikatel Gevorg Avetisyan