Gariwo | Hledat na tomto webu:

Otec Edward Daly jako vzor

„Better comunicate than excommunicate“

Otec Edward Daly mává bílý kapesník nasáklý krví

Otec Edward Daly mává bílý kapesník nasáklý krví

Před pětačtyřiceti lety, 30. ledna 1972, Derry, Severní Irsko. Roky plné nesnází. Severní Irsko je jako Bejrút, jako Střední východ. Každý den válečný stav, nějaký útok, odveta. Severním Irskem protéká krev bez přestávky každý den. Jedná se o hromadné zabíjení, válku, konflikt mezi katolíky a protestanty, jehož konec bude čítat 4 000 obětí. Je to špinavá válka, často za hranicí toho, co bylo kdy v minulosti považováno za nevraživost, vyřizování účtů, osobní msty, války tisíce příběhů a povídaček, mnohého násilí a hrůzností. Události 30. ledna 1972 jsou jen některými z mnoha. Byly už popsány v desítkách knih a filmů, dokonce je i zpopularizovaly písně jako Sunday Bloody Sunday skupiny U2, která píseň vydala v roce 1983 jako úvodní ve svém albu s názvem War. Rok 1983: prázdniny byly ještě v plném proudu. V tu dobu žádná možnost diskusí nepřipadala v úvahu; připomínáme, že pro Margaret Thatcherovou byl Bobby Sands nebezpečný terorista a že byl donucen zemřít hladem ve vězení.

Toho dne se v Derry, městě považovaném za symbolické město anglo-irského konfliktu, konal protestní pochod. Dne 9. srpna 1971 se severoirský ministerský předseda za podpory britské vlády rozhodl pozastavit všechna občanská práva a tím policii umožnit zatýkání a věznění všech podezřelých z podporování protivládních aktivit bez soudního řízení. Dne 18. ledna 1972 přišel zákaz jakýchkoliv manifestací v Severním Irsku. Cílem protestního pochodu v Derry bylo vyjádřit nesouhlas lidu těmito opatřeními. Odhady předpovídaly velkou účast a tak se i stalo.

Anglická armáda musela přijmout protiopatření. Vzbouřenci mají být zkroceni a potlačeni. Pochod musí být odložen, zablokován, přerušen. Protestující dav s umlčením nesouhlasí. Napětí prasklo - alespoň podle jedné z domněnek - v době, kdy odstřelovači začali střílet. První výsadkový prapor totiž začal střílet na dav, který byl následně označen za zlověstný, tvořený převážně teroristy hledajícími potyčky, a ozbrojenými provokatéry, ovšem vyšetřovací komise nejenom že označila použití síly za neoprávněné, ale navíc i deklarovala, že žádný z účastníků nebyl ozbrojen, čímž vyvrátila názor, který byl dlouho zastávaný v období následujícím po masakru s řadou vražd a zvrácených lží. Na konci bylo napočítáno čtrnáct mrtvých a neurčitý počet zraněných. Více než polovině obětí bylo méně než sedmnáct let. Důstojníci, kteří vydávali příkazy ke střelbě, byli oceněni anglickou korunou s titulem Sir.

Z toho dne, který se už svým způsobem stal legendou (legendou, která je stále potřísněna vlastní krví), se nám dochovala fotografie, z níž se stal mýtus, Příběh, který nepřestane promlouvat a ptát se. Na fotografii je vidět skupina lidí v čele s mužem mávajícím kapesníkem původně bílým, později potřísněným krví. Svým tělem vytváří jakýsi štít skupině osob, jež přenášejí raněného. Tím raněným je sedmnáctileté dítě jménem Jackie Duddy, umírá, za několik minut zemře. Muž se jmenuje Edward Daly, je katolickým knězem a v roce 1974 z něj bude biskup v Derry. Jackie Duddy mu zemře před očima právě ve chvíli, kdy mu Daly dává poslední pomazání.

Daly zemřel v srpnu 2016 a jen několik málo deníků připomnělo jeho osobnost, která byla v sedmdesátých letech v zemi zdevastované hroznou válkou naopak dobře známá. Ve dnech těsně následujících po krveprolití, kdy dezinformační stroj již začal zahalovat fakta do mlhy fikce, bojoval za pravdu ve jménu lidí očerněných oficiální adaptací dějin a nucených podstoupit druhou smrt. V následujících letech zorganizoval mnohá hnutí mírového a nenásilného odporu nejen proti anglické okupaci, ale i vůči odvetám uvnitř katolické koalice (stále častějším a krvavějším). Jeho aktivita usilující o návrat ke spravedlivému soudnímu systému a směřující k obnovení právního státu je neúnavná. Sám založil četná společenství, v mnoha jiných se stal osobou ochraňující práva politických vězňů.

Jeho moto znělo: Better comunicate than excommunicate. Během let krutého násilí mu bylo jen málo nasloucháno. Za každou cenu hledal dialog, udržoval přátelské vztahy s osobnostmi protestantského světa i se členy IRA.

Daly publikoval dvě autobiografie i další mírové texty. Na jeho pohřeb poslal osobní kondolenci současný papež František.

Proto tu je těchto pár řádků, těchto pár slov, abychom si připomněli muže, který – často sám – uměl bojovat proti období násilí a fanatismu a snažil se o vnesení soucitu a rozumu do světa, který je postrádal.

Dnes jsou oběti daných let zdánlivě daleké a anglická vláda konečně otevřeně přiznala spáchaná násilí.

Pokud tato země pozná mír, jedním z protagonistů pomalého a vyčerpávajícího vývoje bude jistě Otec Edward Daly, biskup z Derry.

Překlad do českého jazyka: Barbora Šupíková, Gariwo - Zahrada Spravedlivých, z.s.

11. února 2017
Fondamentalismo e terrorismo

ideologia e violenza contro i diritti umani

La primavera araba del 2011 nel Magreb e le manifestazioni antigovernative in Iran e poi in Siria, Yemen, Bahrein e altri Paesi mediorentali, duramente represse nel sangue, hanno segnato la sconfitta politica del movimento qaedista facente capo a Osama Bin Laden, nel frattempo rintracciato in Pakistan e ucciso nell'assalto delle forze speciali Usa al suo nascondiglio. 

L'11 settembre 2001 aveva segnato una svolta profonda nei rapporti tra Occidente e Islam, basata su un aggravamento della diffidenza nella percezione reciproca.