Gariwo: Zahrada Spravedlivých GariwoNetwork

Gariwo | Hledat na tomto webu:

Totalitarismy

PRAŽSKÝ SOKRATES

Zemře filosofova myšlenka, když zemře filosof? Jaký je onen svět, který čeká nikoli lidi, ale jejich ideje? Nejen o tom je nový dokument „The Socrates of Prague“, věnován životu českého filosofa a disidenta Jana Patočky.


Zlepšeme historické povědomí Čechů o vyhnání Němců

Snižuje se počet Čechů, kteří schvalují vyhnání sudetských Němců. V listopadu loňského roku již pouze 37 % Čechů se domnívali, že bylo správné ze země vyhnat československé občany německé národnosti a zabavit jejich majetek oproti 64 % v roce 2002.


Před 40 lety začal proces s The Plastic People of the Universe

21. září 1976 začal politický proces proti undergroundové hudební skupině The Plastic People of the Universe, který vedl ke vzniku prvního stálého a organizovaného odporu proti režimu


Nebezpečné výroky českého ministra Andreje Babiše

Závod za nasbíráním snadných politických bodů, získaných stereotypy vůči menšinám a podobně nešťastné výroky mohou odjistit pojistky jen těžko kontrolovatelné situace.


Odvaha Věry Čáslavské: pro vlastní důstojnost obětovala všechno

Věra Čáslavská mohla mít všechno: peníze, slávu, kariéru, a přesto řekla ne, to ne Spravedlivých, rozhodla se raději přijít o všechno, než ztratit sebe sama a svoji důstojnost a morální integritu.


Poselství Ryszarda Siwce, živé pochodně proti okupaci Československa

Dne 8. září 1968 se na varšavském Stadionu Desetiletí zapálil na protest proti účasti polských jednotek na okupaci Československa úředník Ryszard Siwiec


Totalitarismi

la negazione dell'Uomo nel secolo delle ideologie

Nell'esperienza storica del Novecento emergono due fenomeni speculari e produttivi delle peggiori tragedie del secolo: il fascismo - nella sua versione estrema di nazismo - e il comunismo - nella sua versione estrema di stalinismo.
Entrambi sorretti da una straordinaria e dirompente potenza "ideale" in grado di trasformarsi in forza materiale: l'ideologia, intesa come capacità di fornire una visione complessiva del mondo che spieghi ogni risvolto della vita dell'uomo e gli attribuisca un senso rigidamente inquadrato in quella visione, dalla quale non si può prescindere senza perdere la propria stessa essenza.

leggi tutto