Gariwo | Hledat na tomto webu:

Nebezpečné výroky českého ministra Andreje Babiše

Závod za nasbíráním snadných politických bodů, získaných stereotypy vůči menšinám a podobně nešťastné výroky mohou odjistit pojistky jen těžko kontrolovatelné situace

 Pohled na cikánský tábor Lety u Písku z roku 1942

Pohled na cikánský tábor Lety u Písku z roku 1942 holocaust.cz/Muzeum romské kultury

Na výroky ihned následované opravami a více či méně účinným popíráním Andreje Babiše, českého ministra financí a druhého nejbohatšího občana země s odhadovaným bohatstvím ve výši 2,4 miliardy euro, jsme si již zvykli. Nicméně jeho poslední „uklouznutí“ přineslo více problémů než obvykle. Během návštěvy Varnsdorfu, města v severních Čechách známého pro problémy soužití s místní romskou komunitou, Babiš totiž prohlásil: „To, co píší v novinách ti blbečci, že tábor v Letech byl koncentrák, to je lež, byl to pracovní tábor. Kdo nepracoval, šup a byl tam.“ O příběhu Letů jsme již psali v minulosti: tato malá vesnička na jih od Prahy během druhé světové války hostila romský koncentrační tábor, kde 500 z celkového počtu 1100 vězňů našlo smrt v důsledku děsivých podmínek, které dokonce vyvolaly oficiální varování až z Berlína.

Jak si lze představit, proti Babišovi se okamžitě zvedla vlna kritiky, odsuzování a požadavek okamžité rezignace. Ta nejtěžší kritika pocházela od Jiřího Dienstbiera, ministra pro lidská práva stejného kabinetu a syna známého disidenta, který jej vyzval, aby opustil všechny politické funkce. Erik Tabery, šéfredaktor prestižního týdeníku Respekt, otevřeně mluvil o „popírání holocaustu“. Zahlcen důsledky svých nešťastných slov, Babiš okamžitě couvl, omlouval se a snažil se ze situace dostat ven klasickým „vytrhli jste moje slova z kontextu“.

Je skutečně trošku přehnané tvrdit, jak bylo učiněno několika stranami, že český ministr financí chce zpochybňovat holokaust Romů. Mnohem pravděpodobnější však je, že jeho prohlášení, z historického hlediska jasně falešná, jsou jen důsledkem nedostatku jeho politické a historické kultury. Jakožto podnikatel se ve skutečnosti historií nikdy zabýval a zřejmě ve své roli politika ještě nedozrál. Přesto však není úplně nevinný, protože si ve svém exkursu na tento tenký led musel být dobře vědom toho, a to bylo jistě cílem jeho sporného výroku, že efektivně využívá mezi některými českými sociálními vrstvami stále velmi rozšířeného pocitu hluboké nedůvěry, ne-li otevřené nenávisti vůči romské menšině, která v zemi čítá asi 300 000 lidí.

Situace českých Romů je dnes stále kritická, vysloužila si také kritiku OSN a dalších příslušných mezinárodních organizací. Vysoká nezaměstnanost, nízká úroveň vzdělání a segregace v lokalitách s vysokým rizikem sociálního vyloučení jsou hlavními důvody nedostatku integrace do většinové společnosti. Je tedy zřejmé, že od vysokých politických zástupců to bude vyžadovat mnohem větší politickou citlivost. Závod za nasbíráním snadných politických bodů, získaných například podporou běžných bodů a stereotypů vůči menšinám, je však může přivést na velmi kluzký led, kde nešťastné výroky, jako ten výše uvedený, může odjistit pojistky jen těžko kontrolovatelné situace. Část spektra může v procesu radikalizace veřejného mínění vnímat tyto věty, pronesené členem vlády, jako legitimizaci dalších, nebezpečnějších akcí historického revizionismu.

Překlad z italštiny: Mgr. Miroslava Ludvíková, historička, Gariwo - Zahrada Spravedlivých, z.s.

Andreas Pieralli, publicista a překladatel, předseda Gariwo - Zahrada Spravedlivých, z.s.

20. září 2016
Totalitarismi

la negazione dell'Uomo nel secolo delle ideologie

Nell'esperienza storica del Novecento emergono due fenomeni speculari e produttivi delle peggiori tragedie del secolo: il fascismo - nella sua versione estrema di nazismo - e il comunismo - nella sua versione estrema di stalinismo.
Entrambi sorretti da una straordinaria e dirompente potenza "ideale" in grado di trasformarsi in forza materiale: l'ideologia, intesa come capacità di fornire una visione complessiva del mondo che spieghi ogni risvolto della vita dell'uomo e gli attribuisca un senso rigidamente inquadrato in quella visione, dalla quale non si può prescindere senza perdere la propria stessa essenza.

leggi tutto