Gariwo | Hledat na tomto webu:

Raoul Wallenberg 1912

Zachránce maďarských Židů před holocaustem

Raoul Wallenberg

Raoul Wallenberg Wikipedia

Wallenbergův otec zemřel ještě před jeho narozením, a tak vyrůstal s matkou a posléze i s nevlastním otcem. Raoul se v devatenácti letech rozhodl jít studovat architekturu do amerického Michiganu. Po jejím dokončení získal práci v Kapském městě jako obchodník se stavebním materiálem, poté odešel do Izraele pracovat do holandské banky a až posléze se pracovně vrátil do Švédska. Tam však jeho cestování neskončilo, protože v rámci svého nového zaměstnání stále navštěvoval mnoho zemí, a převážně Maďarsko.

V roce 1944 se Raoul Wallenberg v Maďarsku usídlil v roli diplomata s úkolem repatriace tamních maďarských Židů s vazbami na Švédsko. Těm vydával tzv. ochranné pasy, které své držitele opravňovaly být švédskými státními občany. Ačkoliv tyto dokumenty neměly žádnou právní návaznost, tak byly maďarskými a především německými úřady za občasné podpory úplatků uznávány.

Wallenberg ve spolupráci s ostatními diplomaty zakládal tzv. ochranné domy, které byly ověšeny švédskými státními vlajkami a kryty pod názvy jako např. Švédská knihovna. Tímto rafinovaným způsobem se jim podařilo zachránit před holokaustem několik desítek tisíc maďarských Židů.

V roce 1945 během obsazování Budapešti Wallenberga zajala Rudá armáda a uvěznili ho, pod záminkou jeho studií v USA, jako možného amerického špióna v SSSR, kde zřejmě 16. července 1947 zemřel. Jeho úmrtí však zůstává otazníkem, protože nebylo nikdy oficiálně potvrzeno. V 80. letech byl Wallenberg oceněn čestným občanstvím USA, Kanady a Izraelea byl uznán jako Spravedlivý mezi národy.

Michala Škrábová, projektová manažerka
Spravedliví mezi národy a holocaust

Připomenuti v Jad Vašemu v Zahradě spravedlivých

Stát Izrael založil v padesátých letech Jad Vašem, mauzoleum Jeruzaléma pro připomenutí obětí Hitlerova "finálního řešení". V šedesátých letech byla založena "Komise spravedlivých" s úkolem udělovat titul "Spravedlivý mezi národy" těm, kteří, sic sami nebyli Židy, Židy zachránili v době nacistické perzekuce a v Jad Vašemu byl založena "Zahrada spravedlivých" se stromořadím, kde je každý strom věnován jednomu Spravedlivému. V posledních letech bylo z důvodu nedostatku místa zasazení stromu nahrazeno vyřezáním jména Spravedlivého do hradby Zahrady.

Komise, jejímž předsedou je téměř po třicet let předseda Ústavního soudu Moše Bejski, doposud uznala asi 20 000 Spravedlivých, z nichž jsme některé vybrali.

Nicméně, jak vždy Bejski dodává, Spravedliví jsou mnohem víc než jen úkol Komise, jde o to, je najít a ocenit dříve, než čas smaže všechna svědectví a dokumenty o jejich šlechetných gestech pomoci. Italský případ dokazuje, jak moc je Bejskiho snažení důležité. Vysoké číslo Židů zachráněných před "finálním řešením" je nesrovnatelné s malým počtem italských Spravedlivých uznaných v Jeruzalémě (přibližně 500 do roku 2011).

Proto je důležité upozorňovat na dosud neznámé případy a aktivovat proces Komise, který vede k udělení titulu "Spravedlivý mezi národy".