Gariwo | Hledat na tomto webu:

Perzekuce

Jan Palach nepatrí všem

Je potřeba neúprosně se postavit proti pokusu extremistů o zneužití osoby Jana Palacha, který obětoval svůj život právě kvůli totalitě, která dnes extremisty inspiruje


PRAŽSKÝ SOKRATES

Zemře filosofova myšlenka, když zemře filosof? Jaký je onen svět, který čeká nikoli lidi, ale jejich ideje? Nejen o tom je nový dokument „The Socrates of Prague“, věnován životu českého filosofa a disidenta Jana Patočky.


Zlepšeme historické povedomí Cechu o vyhnání Nemcu

Snižuje se počet Čechů, kteří schvalují vyhnání sudetských Němců. V listopadu loňského roku již pouze 37 % Čechů se domnívali, že bylo správné ze země vyhnat československé občany německé národnosti a zabavit jejich majetek oproti 64 % v roce 2002.


Otec Edward Daly jako vzor

V srpnu 2016 zemřel otec Edward Daly, katolický kněz, který během Konfliktu v Severním Irsku uměl bojovat proti období násilí a fanatismu a snažil se o vnesení soucitu a rozumu do světa, který je postrádal.


Lukasz Urban, Spravedlivý z Berlína

Lukasz bojoval až do posledního dechu, aby zachránit neznámé lidi. Stal se tak příkladem, který nám připomíná, že jsme všichni povoláni k boji proti terorismu, počínaje nejjednoduššími a triviálními akcemi až po hrdinské činy.


Nový evropský džihádismus

Mezi strachem a chybějící politickou utopií. Kdo jsou a co chtějí ti mladí lidé, kteří se rozhodli pro terorismus?


PERZEKUCE, MUČENÍ, HROMADNÉ VYVRAŽĎOVÁNÍ

porušování lidských práv

První článek Všeobecné deklarace lidských práv, přijaté Valným shromážděním OSN v Paříži 10. prosince 1948, uvádí:

„Všichni lidé se rodí svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv. Jsou nadáni rozumem a svědomím a mají spolu jednat v duchu bratrství.”

Stejné Valné shromáždění schválilo předcházející den v New Yorku Úmluvu o prevenci a odsouzení zločinů genocidy, definované jako celkové nebo částečné ničení „národní, etnické, rasové nebo náboženské skupiny” s výjimkou opozičních politických skupin zemí sovětského bloku z obavy, že budou rovněž obviněni z perzekuce protivníků (tzn. nepřátel lidu odsouzeným k nuceným pracím v gulazích).

 

Deník 1938–1945

Helga Weissová

Radiofórum o Arménské genocidě

Století od vyvraždění až 1 500 000 Arménů v Osmanské říši. Tamní genocidu oficiálně uznalo 23 zemí, Česko mezi nich není

František Babor a Maria Baborová

Příběh Františka Babora a Marie Baborové