Gariwo | Hledat na tomto webu:

Dopis matky Faraaze Husseina

Spravedlivý na tuniské Zahrade

Faraaz Hussein vpravo s matkou a starším bratrem

Faraaz Hussein vpravo s matkou a starším bratrem

Prvního července nám byl krutými teroristy brutálně odebrán syn Faraaz. Jeho odhodlání zůstat a bránit své kamarádky, které mu byly tak blízké, přesahuje všechny hranice rasové, náboženské či pohlaví. Vždycky cítil odpovědnost za lidi, které měl kolem sebe, a bral na sebe povinnost ochraňovat ty, jež měl rád. To jsou hodnoty, které si stanovil, přičemž na prvním místě věřil, že člověk má být především dobrou lidskou bytostí.

V tomto duchu prožíval každý okamžik s oslnivým úsměvem a názorně předváděl to nejlepší z mládí, byl lidskou perlou. Vždy se staral o ostatní a dbal na to, aby jeho jednání přinášelo štěstí lidem v jeho okolí. Byl skutečně výborným studentem školy Goizueta Business Scholl na Emory University a žasli nad ním ti, pro které pracoval jako stážista ve firmách Transcom a Pepsico. Dotýkal se srdcí všech osob, se kterými spolupracoval, a ukazoval se jako rozený leader ve všem, co dělal. Především však zůstal spravedlivým člověkem až do svého posledního vydechnutí. Svým jasným smyslem pro dobro a zlo věřil ze všech sil v to, co považoval za správné.

Syn Faraaz byl pro svět příkladem, svou odvahou pevně odolával zlu. Náš věčný obdiv chlapci pramení z toho, že nás donutil zpochybňovat věci, přemýšlet o tom, zda i my máme odvahu rozhodovat, při vědomí důsledků, jako on.

MY ti děkujeme za to, že jsi byl pro svět příkladem hodným následování. Vždycky jsi chtěl, Faraazi, abych se mohla cítit jako pyšná matka; dnes jsem díky tobě tou nejpyšnější matkou na světě.

Naplnil jsi naše srdce nesmírnou pýchou a silou; vtiskl jsi nám odvahu, o které jsme ani nevěděli, že existuje. Dal jsi nám důvod strávit zbytek našich životů bojem proti tomu, proti čemu jsi bojoval ty. Vždycky jsi říkal, že ukážeš světu, co jsi zač. Teď bych jen chtěla, abys věděl, že jsi to ukázal nad rámec našich nejjasnějších představ.

My VŠICHNI NESMÍRNĚ milujeme, Faraazi.

Tvá hrdá matka, kterou jsi svým odvážným činem nechal pocítit hlubokou skromnost.

Překlad z italštiny: Barbora Šupíková, Gariwo - Zahrada Spravedlivých, z.s.

16. července 2016
Fondamentalismo e terrorismo

ideologia e violenza contro i diritti umani

La primavera araba del 2011 nel Magreb e le manifestazioni antigovernative in Iran e poi in Siria, Yemen, Bahrein e altri Paesi mediorentali, duramente represse nel sangue, hanno segnato la sconfitta politica del movimento qaedista facente capo a Osama Bin Laden, nel frattempo rintracciato in Pakistan e ucciso nell'assalto delle forze speciali Usa al suo nascondiglio. 

L'11 settembre 2001 aveva segnato una svolta profonda nei rapporti tra Occidente e Islam, basata su un aggravamento della diffidenza nella percezione reciproca.