Gariwo | Hledat na tomto webu:

Sedmý Evropský den památky obetí všech totalitních a autoritárských režimu

23. srpna 1939 byl v Moskve mezi nacistickým Nemeckem a Sovetským svazem podepsán pakt Molotov-Ribbentrop

Sovětský ministr zahraničí Vjačeslav Molotov, za ním německý ministr zahraničí Joachim von Ribbentrop a sovětský vůdce Josif Vissarionovič Stalin

Sovětský ministr zahraničí Vjačeslav Molotov, za ním německý ministr zahraničí Joachim von Ribbentrop a sovětský vůdce Josif Vissarionovič Stalin Wikipedia Commons

23. srpen je významným dnem evropské historické paměti. Toho dne byl v roce 1939 v Moskvě mezi nacistickým Německem a Sovětským svazem podepsán pakt Molotov-Ribbentrop, který vlastně otevřel cestu k jedné z nejtemnějších a nejtraumatičtějších událostí minulého století. Letos jsme si připomněli 77. výročí smlouvy o neútočení mezi Hitlerem a Stalinem, která vyústila v deportace, mučení a smrt desítek milionů lidí. Ve střední a východní Evropě utrpení pokračovala pod komunistickou diktaturou zavedenou po skončení války v zemích sovětské sféry vlivu.

Za účelem připomínání obětí lidské zloby schválil Evropský parlament dne 23. září 2008 ustanovení Evropského dne památky obětí všech totalitních a autoritářských režimů, který se pravidelně připomíná od roku 2009. Cílem tohoto usnesení je „uchovávat památku obětí deportací a masového vyhlazování a zároveň posílit demokracii, mír a stabilitu na našem kontinentu“.

Za připomenutí stojí zejména 23. srpen 1989, kdy se u příležitosti 50. výročí podepsání paktu konaly v pobaltských zemích velké demonstrace proti sovětské okupaci, které vstoupily do historie jako Baltský řetěz. Přibližně dva miliony lidí se držely za ruce a vytvořily 600 km dlouhý lidský řetěz mezi Tallinnem, Rigou a Vilniusem, třemi hlavními městy pobaltských států.

Letos zástupci evropských institucí započali oslavy v rámci sedmého ročníku pořádaného pod slovenským předsednictvím v Radě EU u pomníku Brány svobody pod hradem Děvín v Bratislavě. Program připomínek pokračoval ministerskou konferencí na téma obrany demokratických hodnot, základních práv a právního státu, které předsedala ministryně spravedlnosti Slovenské republiky Lucia Žitňanská a které se zúčastnili ministři spravedlnosti a národních institutů paměti zemí Evropské unie. Jedním z témat konference byl také problém nárůstu radikalizace v Evropě.

Jednou z kampaní iniciativy, jíž se letos zúčastnilo 27 institucí z 10 zemí, byla akce podporovaná Evropskou sítí Paměť a solidarita, a to připnutíspeciálního odznaku. Na webových stránkách organizace, sídlící ve Varšavě, www.enrs.eu/august23 naleznete veškeré informace o různých akcích spojených s výročím a historií paktu.

Evropská síť Paměť a solidarita je mezinárodní iniciativou, která si klade za cíl výzkum, dokumentaci a šíření znalostí o evropské historii dvacátého století se zvláštním zaměřením na období diktatur, válek a odporu vůči útlaku. Členskými zeměmi této sítě jsou: Německo, Polsko, Slovensko, Maďarsko a Rumunsko. Status pozorovatele země mají Rakousko, Lotyšsko, Česká republika a Albánie.

U příležitosti letošních oslav publikujeme níže text usnesení Evropského parlamentu.

Překlad z italštiny: Mgr. Miroslava Ludvíková, historička, Gariwo - Zahrada Spravedlivých, z.s.

Evropský parlament,

- s ohledem na úmluvu Organizace spojených národů o nepromlčitelnosti zločinů proti lidskosti a válečných zločinů,

- s ohledem na následující články úmluvy Rady Evropy o ochraně lidských práv a základních svobod: článek 1 – povinnost dodržovat lidská práva, článek 2 –právo na život, článek 3 – zákaz mučení a článek 4 –zákaz otroctví a nucené práce,

- s ohledem na usnesení č. 1481 (2006) parlamentního shromáždění Rady Evropy o potřebě odsouzení zločinů totalitních komunistických režimů,

- s ohledem na článek 116 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že pakt Molotov-Ribbentrop uzavřený mezi Sovětským svazem a Německem dne 23. srpna 1939 rozdělil Evropu na základě tajných dodatečných protokolů na dvě sféry vlivu,

B. vzhledem k tomu, že masové deportace, vraždění a zotročování stalinismem a nacismem spáchané jako akt agrese spadá do kategorie válečných zločinů a zločinů proti lidskosti,

C. vzhledem k tomu, že v souladu s mezinárodním právem válečné zločiny a zločiny proti lidskosti nepodléhají promlčení,

D. vzhledem k tomu, že je o dopadu a významu sovětského systému a okupace pro občany postkomunistických zemí v Evropě málo známo,

E. vzhledem k tomu, že článek 3 rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1904/2006/ES ze dne 12 prosince 2006, kterým se zavádí program "Evropa pro občany" na podporu aktivního evropského občanství na období 2007–2013 vybízí k podpoře akce "aktivní evropská paměť", jejímž cílem je zabránění opakování zločinů nacismu a stalinismu,

1. navrhuje, aby byl 23. srpen vyhlášen Evropským dnem památky obětí stalinismu a nacismu s cílem zachovat vzpomínku na oběti masových deportací a vyhlazování a zároveň prohloubit demokracii a podpořit mír a stabilitu na našem kontinentu;

2. pověřuje svého předsedu, aby toto prohlášení spolu se jmény signatářů předal parlamentům členských států.

23. srpna 2016
Totalitarismi

la negazione dell'Uomo nel secolo delle ideologie

Nell'esperienza storica del Novecento emergono due fenomeni speculari e produttivi delle peggiori tragedie del secolo: il fascismo - nella sua versione estrema di nazismo - e il comunismo - nella sua versione estrema di stalinismo.
Entrambi sorretti da una straordinaria e dirompente potenza "ideale" in grado di trasformarsi in forza materiale: l'ideologia, intesa come capacità di fornire una visione complessiva del mondo che spieghi ogni risvolto della vita dell'uomo e gli attribuisca un senso rigidamente inquadrato in quella visione, dalla quale non si può prescindere senza perdere la propria stessa essenza.

leggi tutto