Gariwo | Hledat na tomto webu:

Fredy Hirsch spravedlivý a slušný

Fredy Hirsch dokázal vnést "život" i do tech nejhruznejších míst.

Fredy Hirsch (snímek nedatován)

Fredy Hirsch (snímek nedatován) Židovské muzeum v Praze

Vlastním jménem Alfred Hirsch (nar. 11. února 1916, Cáchy – 8.březen 1944, Osvětim) byl německý žid, velký sportovec a pedagog. 

V roce 1935 byl z důvodů svého původu nucen emigrovat do Československa. V Německu se aktivně věnoval práci s dětmi a i po emigraci do Československa v aktivitě nepřestával a nadále vedl různé skautské tábory, organizoval sportovní aktivity, secvičoval s mládeží divadlo a různá představení. Po okupaci, kdy nastaly protižidovská opatření, se výjimečným místem stal pražský Hagibor, hřiště, kde denně Hirsch organizoval program pro židovské děti.

V prosinci roku 1941 dobrovolně odjel s tzv. Aufbaukommandem do Terezína, kde pomáhal organizovat život, v nově vznikajícím židovském ghettu. V Terezíně se nacházely zvláštní pokoje pro děti, které zde byly nuceně odděleny od rodičů. Společně s dalšími vězni (většinou pedagogy), zde vedl pololegální výuku dětí. Fredy Hirsch byl zastáncem, dodržování každodenního řádu (ranní cvičení, dodržování hygieny, čímž udržoval děti v dobré psychické a fyzické kondici). Před ostatními Fredy vystupoval jako hrdý a odvážný člověk, který se nebál komunikovat s příslušníky SS. Dokázal tak např. vyjednat prostor na hřiště, kde se v roce 1943 odehrála tzv. terezínská makabiáda (olympijské hry pro židovské sportovce).

V září roku 1943 byl transportován do koncentračního tábora v Osvětimi – Birkenau. Tam se mu podařilo zařídit tzv. Dětský blok č.31, v táboře B1b, který byl unikátní v celém systému koncentračních táborů (neexistoval speciální blok pro děti, protože  při příchodu byla většina dětí odeslána do plynových komor). Stal se vedoucím tohoto bloku a o bloku se mluvilo jako tzv. Fredyho zázraku. Fredy dokázal pro děti vyjednat různé výhody -  např. apel nemuseli stát venku, ale pod střechou v bloku, dále dokázal zařídit, aby dětem ve stravě byla dopřána vylepšená polévka nebo dětem byli tajně obstarávány balíčky s jídlem. Zvládl dokonce zorganizovat pro děti výuku dle věku, která byla tajná a při spatření dozorce se výuka měnila v improvizované hraní. Ačkoliv Fredy věděl, že tyto děti pravděpodobně nepřežijí, snažil se jim pobyt v táboře zpříjemnit jak to v tamních možnostech šlo.

Dne 8.března 1944 Fredy Hirsch zemřel. 

K uctění jeho památky byla v roce 2010 v Terezíně odhalena pamětní deska Fredyho Hirsche. Při odhalení jeho desky byla pronesena řeč, v které zaznělo

“My židé nemáme svaté, ale spravedlivé a slušné. Jedním z nich byl Fredy“. 

21. ledna 2019
Kdo jsou SPRAVEDLIVÍ?

Příklady morálního odporu proti extrémnímu zlu

Termín Spravedliví byl převzat z Bible, kde se praví, že „kdo zachránil jeden život, jako by zachránil celý svět“, a byl poprvé použit v Izraeli s odkazem na ty, kteří zachraňovali Židy během nacistického pronásledování. Koncept Spravedlnosti byl poté převzat pro připomenutí snahy zabránit vyhlazování arménského obyvatelstva v Turecku v roce 1915 a následně byl rozšířen k označení všech, kteří se snažili nebo se stále snaží zabránit zločinům genocidy, bránili lidská práva v extrémních situacích a bojovali za připomínání minulosti navzdory opakujícím se pokusům o popření pronásledování.