Gariwo | Hledat na tomto webu:

SOKRATES V ZAHRADE SPRAVEDLIVÝCH V MILÁNE. INOVATIVNÍ ARCHITEKTONICKÁ STRUKTURA

Zahrada Spravedlivých celého sveta je svetove jedinecnou architektonickou strukturou, a práve proto se stala referencním bodem pro více než sto Zahrad, které se zrodily v Itálii, v Evrope a na Blízkém východe po vlne oslav Evropského dne Spravedlivých.

Nová Zahrada Spravedlivých v Miláně

Nová Zahrada Spravedlivých v Miláně Gariwo

Zahrada Spravedlivých celého světa, která se nachází v místě zvaném Monte Stella v Miláně, je světově jedinečnou architektonickou strukturou, a právě proto se stala referenčním bodem pro více než sto Zahrad, které se zrodily v Itálii, v Evropě a na Blízkém východě po vlně oslav Evropského dne Spravedlivých.

Není to památník, ale místo aktivní výchovy k zodpovědnosti, které spojuje minulost s přítomností a vybízí mladé lidi, aby přemýšleli o historii, aby tak mohli čelit výzvám naší doby.

Poselstvím, jímž Zahrada inspiruje každého návštěvníka a kterým ho nutí k reflexi a meditaci, je to, že nestačí být na straně dobrých lidí a obětí, s pohledem zaměřeným pouze na minulost, ale že je nutné se zamyslet nad naším vlastním chováním v každodenním životě.

Připomíná mi to výuku sokratovské maieutiky: řecký filozof šel na náměstí s trhy, aby vyzkoušel svědomí Atéňanů, nutil je klást si otázky a případně měnit jejich názor, překonávat předsudky a ty, kterým říkal „zatvrzelé myšlenky“. Řečtí občané tak byli nuceni opustit své vlastní já, aby na svět pohlédli z hlediska rozumu a lidskosti.

Něco podobného se děje v Zahradě spravedlivých v Miláně. Při procházce mezi stromy a plaketami zasvěcenými Spravedlivým může návštěvník virtuálně „diskutovat“ s osobnostmi, které jsou v Zahradě připomenuté.

Aby byl tento mechanismus efektivní, vytvořili jsme dvě různá prostředí: první, velmi sevřený, který jsme nazvali Prostor pro dialog, je malým pláckem, kde lidé mohou přemýšlet sami nebo v malých skupinách; druhým je amfiteátr (pojmenovaný na památku Ulianovy Radice) obklopený stromy, kde mladí lidé mohou probírat se svými učiteli koncept odpovědnosti a jejího uplatnění v každodenním životě. Jedná se tudíž o možnost rozvoje jak jednotlivě, tak i ve společnosti.

To, co ovlivňuje náš dialog se sebou samými, ostatními a s vlastním svědomím, je porovnání Spravedlivých minulosti s morálními postavami naší doby. Kdo se zastaví například před pamětní deskou čínského konzula Ho Feng Shana, který zachránil stovky Židů ve Vídni, si uvědomí, že volba zůstává stále stejná i v dnešním světě. Volbu učinil v Paříži Lassana Bathily, který zachránil Židy v kosher hypermarketu během teroristického útoku, stejně jako Daphne Vloumidi, který na ostrově Lesbos v Řecku vyzval úřady, aby poskytovaly ochranu uprchlíkům zachráněným na moři. Každý by se měl zamyslet, jak následovat takové postoje ve svém životě, třeba i v menší míře.

Návštěvníci Zahrady Spravedlivých si mohou také předem zajistit profesionální průvodce, kteří vysvětlí historii Zahrady a přiblíží životní příběhy jednotlivých Spravedlivých v historických souvislostech. Stažením aplikace získáte také přístup ve svému mobilním telefonu k inovativnímu zvukovému průvodci, pomocí kterého se můžete dozvědět o všech genocidách a životopisech všech osobností uctěných v Zahradě.

Zahrada se stává místem aktivní paměti pro všechny studenty v Itálii. Také v letošním roce se ve spolupráci s ministerstvem školství budou moci děti ze všech italských škol zúčastnit umělecko-literární soutěže zaměřené na osobnosti Spravedlivých. Je to formát, který mladí velmi ocenili. V minulém edici nám zaslali přes tisíc svých prací.

Máme ambici učinit ze Zahrady místo setkávání mezi náboženstvími (inaugurace se zúčastnili arcibiskup Mario Delpini, hlavní rabín Alfonso Arbib a zástupce COREIS, místopředseda Yusuf Abd al-Hakim Carrara a odpovědná osoba za mezináboženský dialog Abd al-Ghafur Masotti), kde se mohou setkat kulturní a etnické menšiny města. Věříme také, že Zahrada má nejlepší předpoklady se stát přitažlivým místem pro turisty navštěvující Milán, s cílem ukázat lepší mravní profil města v Evropě a ve světě.

Zahradu považujeme za skutečný chrám občanských postojů, kde se rodí zkušenosti a přátelství, které mohou zastavit kulturu nenávisti a nepřátelství, která ve společnosti způsobila tolik škod.

V tomto duchu jsme vypracovali Chartu odpovědností, jejímž cílem je odmítnout kulturu pohrdání a proti tomu povzbuzovat dialog. Připojeny jsou tematické přílohy, které reagují na dnešní naléhavé problémy. Chceme vyzvat lidi, aby žili politiku jinak; aby odmítali rasismus ve sportu, zlost a hněv mezi sportovci a různými fanoušky; aby uživatelé sociálních sítí znovu objevili chuť k dialogu a poznání, aby bylo ukončeno řádění profesionálních „hejtrů“.

Zahradou, která inspiruje radost a veselost, se snažíme zprostředkovat velmi jednoduché poselství: konat dobro neznamená obětovat se nebo přijít o něco, ale je to způsob, jak být šťastnější. Proto miluji definici zesnulého filozofa Agnese Hellera: „krása dobrého člověka“.

Každý návštěvník může po návštěvě zahrady zanechat malou stopu a popsat své dojmy na redazione@gariwo.net.

Sbíráme je všechny, protože Zahrada žije a obnovuje se svědectvím těch, kteří se rozhodli vydat cestou svědomí.

5. listopadu 2019
Zahrady Spravedlivých

celého světa

Zahrady Spravedlivých jsou pamětní místa věnovaná těm, kteří se postavili proti nedodržování lidských práv během nedávné minulosti, poznamenané šířením vyhlazovacích praktik.

Po Zahradě Spravedlivých Jad Vašem, památníku holocaustu v Jeruzalémě, se zrodily další zahrady v různých koutech světa jako v Jerevanu, poblíž muzea arménské genocidy, v Miláně, Sarajevu, Polsku a ve Spojných státech

Stromy symbolizují život a vybízejí k jeho ochraně před posly smrti; příklad Spravedlivých se stává výzvou pro lidské svědomí a ukazuje, že i v extrémních situacích je možné nebýt netečný. 

Z tohoto důvodu lze Zahrady Spravedlivých považovat za vzdělávací paměti nových generací jakožto představitelů historie zítřka, kterým nabízejí nejen varování, ale i schůdnou alternativu a poselství naděje.